Plastične kace

Plastične kace, za vodu, voće, kominu, povrće, kiseli kupus, zrnaste i praškaste materije. Univerzalne jer ne primaju i ne odaju ukuse i mirise sadržaja u kojima se skladšte.

Opširnije...

Plastični rezervoari

Plastični rezervoari za vodu, naftu i gorivo, hemikalije... Standardne zapremine od 250 l do 50 000 l, po potrebi kupca i većih dimenzija.

- vertiklani plastični rezervoari
- horizontalni plastični rezervoari cisterne

Plastične cevi za kanalizaciju i ventilaciju

Plastične cevi za kanalizaciju i ventilaciju profilisanog zida prečnika Ø 400 mm do Ø 1200 mm. Plastične cevi su otporne na abraziju, agresivne otpadne vode, hemijske uticaje i veoma su izdržljive pri mehaničkim kretnjama zemljišta.

Opširnije...

Pontoni i marine

Pontone od plastike, koje se najčešće koriste kao pontoni za splavove, marine, plovne objekte, katamarani, plutajuće platforme, pontoni i kavezi za uzgajališta ribe, pontonska plovila, plutajuća barijera za skupljanje i usmeravanje plutajućeg i podvodnog otpada.

Opširnije...

Plastične kade

Plastične kade se najčešće koriste kao kade za galvanizaciju. Plastične kade su otvorini rezervoari četvrtastog oblika, otporne na skore sve vrste hemikalija, zbog čega imaju široku primenu u industriji

Opširnije...

Šahte za kanalizaciju i ventilaciju

Plastične šahte za kanalizaciju su u potpunosti zamenile betonske šahte zbog svojih osobina koje ih čine superiornijim. Preporučujemo naše šahte za vodomere.

Opširnije...

HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI – CISTERNE

Cisterne

Plastični rezervoari cisterne slično kao i vertikalni plastični rezervoari su takođe nastali postupkom prerade istog materijala (polietilena visoke gustine PEHD i polipropilena PP) tehnologijom spiralnog namotavanja, ali se horizontalni plastični rezervoari cisterne razlikuju po svojoj nameni a samim tim i po konstrukciji. plasticni-rezervoari-cisterne Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba plastičnih rezervoara, jer su cisterne izradjene od materijala koji je otporan na UV zračenje. Cisterne ne odaju, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze to znači da su ovi plastični rezervoari praktično bez ukusa i mirisa i ne mogu biti sredina u kojoj se razvijaju alge ili bakterije, sto je naročito bitno u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Cisterne horizontalni plastični rezervoari se primenjuju :

Nadzemne i ukopavajuće cisterne

plasticni-rezervoari-cisterneHorizontalni plastičn irezervoari kao i plastične cisterne, mogu biti dva tipa, nadzemni i ukopavajući plastični rezervoari. Plastični rezervoari za vodu (cisterne za vodu) se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinačnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, ovi plastični rezervoari se mogu ukopavati u zemlju. Plastični rezervoari cisterne se projektuju po zahtevu kupca tako da izdrže statička opterećenja i uticaj podzemnih voda za svaki slučaj polaganja pojedinačno. Moguća je izrada plastičnih rezervoara cisterni za nadzemno, kao i manjih cisterni lociranih na pokretno vozilo. dimenzije-horizontalnih-rezervoaraPlastični rezervoari za naftu i plastični rezervoari za lož ulje moraju se obavezno ukopati. Plastični rezervoari cisterne za podzemno skladištenje izrađuju se od polietilena visoke gustine i bez teškoća zadovoljavaju u pogledu statike, korozije, sigurnosti i ekonomičnosti.

Standardne dimenzije za cisterne

U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne standardne i nestandardne priključke kao što su ventili, odbojnici, separatori, mlaznici, nosači za miksere i slično čime se omogućuje povezivanje u bilo koji sistem cevovoda.
Posebna pogodnost rezervoara je sto ne zagadjuju zivotnu sredinu i sto su veoma jednostavni za upravljanje i odrzavanje, a posle upotrebe lako se čiste pa im to omogućuje višestruku primenu.